lidový soubor
KOLÍČEK

Lidový soubor Kolíček hraje od roku 1992 pod vedením paní učitelky Boženy Novotné. Působí pod hlavičkou ZUŠ Ilji Hurníka na Praze 2. Je nositelem celé řady ocenění, v místních i celonárodních soutěžích se tradičně umisťuje na předních místech, vystupuje v tuzemsku i v zahraničí.

ukázka fotografií souboru z let 2001 až 2009...

ukázka fotografií souboru z let 2007 až 2016...